Längd

3 timmar beroende på kursens utformning

Plats

I Kundens lokaler eller i överenskommen lokal. Vid företagsanpassad kurs utgår vi från er verksamhet under de olika avsnitten och diskussionerna.

Omfattning

Teoretisk och praktiskt utbildning. Antingen med VR teknik eller gasolkar.

Max antal deltagare:

20 stycken

Målgrupp och Syfte

Kursen vänder sig till alla anställda på ett företag, privatpersoner eller annan organisation. Kursen behandlar brandrisker och brandskydd i verksamheter som kontor, butiker, industri, vård eller hemmet etc. Utbildningen består normalt av en teoretisk del och en praktisk del med släckövning.

Utbildningsmål

Efter avslutad utbildning skall deltagarna ha kunskap om

  • Brandteori och orsakerna till brands uppkomst och spridning
  • Brandrisker på arbetsplatsen
  • Brand- och skadeförebyggande åtgärder
  • Handhavande av brandskyddsutrustning
  • Utrymning
  • Agerande vid brand