Vad är Brandfarliga arbeten?

Brandfarliga Arbeten är en ny och modern utbildning för alla som arbetar med moment där det finns risk för att en brand kan uppstå. Kursen är framtagen av Byggföretagen (tidigare Sveriges Byggindustrier) och SVEBRA i samråd med Sveriges främsta experter på området.

Varför välja Brandfarliga arbeten?

Vår utbildning är anpassad till förhållanden i olika branscher. De som går utbildningen hos någon av våra arrangörer får förståelse för risksituationer på just sin arbetsplats och kan direkt tillämpa kunskaperna i sitt arbete.

Brandfarliga Arbeten ett nytt alternativ till Brandskyddsföreningens koncept ”Heta Arbeten”

Det är liknande utbildningar men olika utbildningsarrangörer, men syftet är det samma. Den som genomfört utbildningen Brandfarliga Arbeten med godkänt resultat och innehar ett giltigt certifikat har behörighet att utföra tillfälliga brandfarliga arbeten enligt försäkringsbolagens villkor.

Brandfarliga Arbeten uppfyller försäkringsbolagens villkor.

Brandfarliga Arbeten har fått bekräftelser från alla stora försäkringsbolag att de inte gör någon skillnad mellan Brandfarliga Arbeten och Heta Arbeten i händelse av brand.

Representanter från Brandfarliga Arbeten är med i den nya regelgruppen för brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats tillsammans med försäkringsbolag, Brandskyddsföreningen och övriga intressenter.

Vad krävs för att få ett certifikat för Brandfarliga Arbeten och utföra ett tillfälligt brandfarligt arbete?

Utföraren ska gå en endagarsutbildning samt göra ett certifieringstest med godkänt resultat. Certifikatet består av ett plastkort eller att utföraren blir sökbar i databasen som visas upp när ett brandfarligt arbete ska utföras.

Hur länge är certifikatet för utföraren giltigt?

Certifikatet är giltigt i 5 år från godkänd utbildning.

Kan Brandfarliga Arbeten registreras i ID06-kompetensdatabas?

Ja. Alla deltagare som önskar kan registreras i kompetensdatabasen, det ingår i certifieringspriset.